Volby do školské rady

Vzhledem k ukončení volebního období člena školské rady, voleného rodiči žáků, proběhne v souladu s volebním řádem pro Základní školu    a mateřskou školu Kamenický Šenov – Prácheň, příspěvkovou organizaci, vydaného Radou města Kamenický Šenov 24. října 2005 volba  zástupce rodičů do školské rady.

Volba se uskuteční tajným hlasováním ve dnech 7. a 8. listopadu 2022.

Kandidáty do těchto voleb jsou:

PhDr. Jitka Eva Prokešová

Tomáš Soukup

Kateřina Hřebřinová

Pro každého žáka školy bude vydán 1 hlasovací lístek. 

Za volební výbor:

Mgr. Tereza Jeřábková

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU DO PŘEDŠKOLNÍHO a ŠKOLN´ÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023 PODLE § 2 ZÁKONA Č. 67/2022 SB. (LEX UKRAJINA ŠKOLSTVÍ) / Повідомлення про спеціальний запис

Termín zápisu / Дата та час запису: 21.6. 2022

Oznámení o zápisu do MŠ / Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу

Заява про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу

Oznámení o zápisu do ZŠ / Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи

Заява про зарахування дитини до початкової школи

Заява про відстрочку обов’язкової шкільної освіти

Úplata za ŠD v II. pololetí 2020/2021

Rozhodnutí ředitelky školy o úplatě za ŠD v II. pololetí 2020/2021:

Vzhledem k uzavírce školy z důvodu nařízení vlády v měsících únoru a březnu a ke dvojnásobné karanténě v celkové délce 28 dní snižuji úplatu za II. Pololetí školního roku 2020/2021 na 240,- Kč. Úhradu prosím proveďte co nejdříve na účet školy.

Platby za provoz ŠD  přijímáme na bankovní účet školy č.181246746/0300

Platbu identifikujte jménem dítěte ve tvaru – SD Jan Novak

Zápis do MŠ

Do mateřské školy budete moci podávat přihlášky od 2.5-16.5. 2021.

Přijímání do MŠ a příjem žádostí o přijetí bude probíhat distanční formou bez přítomnosti dětí i zákonných zástupců:

a) datovou schránkou

b) e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem

c) poštou

d) vložením do schránky školy

V současné době je k dispozici cca 9 volných míst.

Výběr proběhne po přijetí všch přihlášek podle kriterií vydaných pro rok 2021.

Nerozhoduje pořadí přijetí přihlášky!!!

Pro přihlášení použijte přihlášku, kterou si můžete stáhnout, nbo vyzvednout v MŠ.