Volby do školské rady

Vzhledem k ukončení volebního období člena školské rady, voleného rodiči žáků, proběhne v souladu s volebním řádem pro Základní školu    a mateřskou školu Kamenický Šenov – Prácheň, příspěvkovou organizaci, vydaného Radou města Kamenický Šenov 24. října 2005 volba  zástupce rodičů do školské rady.

Volba se uskuteční tajným hlasováním ve dnech 7. a 8. listopadu 2022.

Kandidáty do těchto voleb jsou:

PhDr. Jitka Eva Prokešová

Tomáš Soukup

Kateřina Hřebřinová

Pro každého žáka školy bude vydán 1 hlasovací lístek. 

Za volební výbor:

Mgr. Tereza Jeřábková

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU DO PŘEDŠKOLNÍHO a ŠKOLN´ÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023 PODLE § 2 ZÁKONA Č. 67/2022 SB. (LEX UKRAJINA ŠKOLSTVÍ) / Повідомлення про спеціальний запис

Termín zápisu / Дата та час запису: 21.6. 2022

Oznámení o zápisu do MŠ / Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу

Заява про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу

Oznámení o zápisu do ZŠ / Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи

Заява про зарахування дитини до початкової школи

Заява про відстрочку обов’язкової шкільної освіти