Výsledky volby zástupce rodičů a zákonných zástupců do školské rady

Ve dnech 27.11.a 28.11. 2019 proběhlo hlasování o zástupci školské rady z řad rodičů a zákonných zástupců. Navrženými  kandidátkami byly PhDr. Eva Jitka Prokešová, Veronika Baštová, Šárka Jašková.

Hlasování proběhlo v souladu s volebním řádem pro Základní školu  a mateřskou školu Kamenický Šenov – Prácheň, příspěvkovou organizaci, vydaného Radou města Kamenický Šenov 24. října 2005.

 

Celkem vydaných hlasovacích lístků 29
Celkem odevzdaných hlasovacích lístků 22
PhDr. Eva Jitka Prokešová 12
Veronika Baštová 7
Šárka Jašková 3
Neplatných hlasovacích lístků 0

 

Členkou školské rady byla zvolena:

PhDr. Eva Jitka Prokešová s účinností od 29.11. 2019

Volby do školské rady

Volby do školské rady

 

Vzhledem k ukončení volebního období člena školské rady, voleného rodiči žáků, proběhne v souladu s volebním řádem pro Základní školu    a mateřskou školu Kamenický Šenov – Prácheň, příspěvkovou organizaci, vydaného Radou města Kamenický Šenov 24. října 2005 volba  zástupce rodičů do školské rady.

 

Volba se uskuteční tajným hlasováním ve dnech 27. a 28. listopadu 2019.

 

Kandidáty do těchto voleb jsou:

 

Šárka Jašková

PhDr. Jitka Eva Prokešová

Veronika Baštová

 

Pro každého žáka školy bude vydán 1 hlasovací lístek.

 

 

 

Za volební výbor:

Mgr. Tereza Jeřábková

Nabídka pracovní pozice

Hledáme novou pracovnici na pozici : ” Školní asistent pro MŠ” pro projekt – Šablony II – CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015479

Práce na dobu orčitou od 1.9. 2019 – 31.8.2020

Pracovní úvazek : 0,5 – 20 hodin týdně

Kvalifikační požadavky: aprobace : “Asistent pedagoga” – nutná, minimální stupeň vzdělání ÚSO s maturitou

Zájemci zašlou strukturovaný životopis a motivační dopis do 30.6. 2020 na e-mail: skolaprachen@post.cz

Důležité informace ke stravování ve školním roce 2018/19

Upozornění rodičům!

Naše ŠJ je pouze výdejnou a obědy nám jsou dováženy ze ŠJ Kamenický Šenov.

Ceny obědů pro jednotlivé věkové kategorie:

MŠ oběd              –        20,-kč         /+ II.kat od 7 let  23,-Kč/

ZŠ oběd               –        23 ,-Kč       /7 – 10 let/

ZŠ oběd               –        25,- Kč       /II.kateg.11 – 14let/

Odhlašování dětí do 7 hod v naší MŠ a ZŠ osobně nebo formou SMS zprávy na mob.telefon č.605 883 593, jinak oběd propadá.

Informace o počtu strávníků se po 7 hod.předává do ŠJ Kam.Šenov.

V době nenadálé nemoci a včasného neodhlášení oběda si může dítě

1den odebrat oběd do donesené nádoby!

 

Platby obědů příkazem na účet ŠJ Kamenický Šenov

 na účet č.2400727742 / 2010 + identifikovat platbu VS které vám bude po přihlášení přiděleno a popř.i jménem dítěte

 tel.na ved.ŠJ paní Slavíčková – 487767746

Cenu obědů za měsíc si vypočítáte podle vzorce:

22 dní x cena oběda a zadáte si příkaz na 10 měsíců s termínem splatnosti do 10 dne v měsíci

/Přeplatky jsou vráceny 1x za rok v červnu./

 

Provozní poplatek za MŠ a svačinky = 300,-Kč + počet dní v měsíci x 12,-Kč na celodenní stravování  –  nebo x 6,-Kč za dopolední svačinky. Předškolní děti jsou osvobozeny od provozního poplatku.

 Poslat na č.ú. 181246746/0300 do naší školy.

Nejvýhodnější je  zadat trvalý příkaz až do června/tj.na 10 měsíců/ ve výši 564,-Kč

Platbu je nutné identifikovat jménem dítěte!

Přeplatky budou po dohodě vráceny po červnové uzávěrce.

Kontakt na ved.ŠJ p.Kahounová  – 604865447

e-mai:kveka α email.czl

 

Upozornění rodičům.

Po dohodě se ŠJ Kamenický Šenov je nutné mít platby uhrazeny maximálně do 10 dne aktuálního měsíce,/nejlépe předem v měsíci předchozím/jinak bude dítě bez oběda až do uhrazení.

Nebude-li dlužná částka uhrazena nejpozději do 10 dne v měsíci následujícím,/počítejte s prodlevou při zpracování příkazu/ nebude od dalšího dne vydán školnímu dítěti oběd a dítě MŠ nebude přijato od tohoto dne do MŠ až do uhrazení platby. Informaci nám předá vedoucí ŠJ K. Šenov

 

Totéž platí až na výjimky,čímž jsou

/zadané trvalé platby na 564,- Kč/pro děti v MŠ