Základní škola a mateřská škola Kamenický Šenov – Prácheň, příspěvková organizace

Prácheň 126

47114 Kamenický Šenov

IČO: 72744995

č. ú. : 181246746/0300