Každé pondělí od 13:15 pod vedením paní učitelky Hany Rumlenové

Zdravý pohyb, míčové hry, běh, protahování a všemožné rozvíjení pohybových dovedností.