Zápis ze schůzky rodičů MŠ dne 11.9. 2017

 

 1. Přivítání rodičů, seznámení s učitelkami MŠ – p. Pilnou, p. Majcherovou a ředitelkou školy p. Mgr. Terezou Jeřábkovou. V letošním školním roce jsou ve školce 2 asistentky – p. Horáková, p. Bělotová.

 

 1. Povinné vzdělávání pro děti v posledním ročníku MŠ. Vzdělávání dětí probíhá od 7.30hod. do 11.30hod., docházka u těchto dětí do mateřské školy je povinná a měla by být pravidelná. Omlouvání dětí z MŠ (nemoc, lékař a jiné) je formou sms, telefonátem na mobil MŠ. V případě časté, nebo dlouhodobé absence, může ředitelka školy žádat doklad od lékaře, vysvětlení od rodičů, a v opakovaných případech hlásit tuto skutečnost na OSPOD (sociální odbor).

 

 1. Seznámení s platbami za provoz, svačinky MŠ, obědy v ZŠ Kamenický Šenov. Platby se provádějí na účty, čísla účtů jsou vyvěšena na nástěnce třídy MŠ, nebo na webových stránkách ZŠ a MŠ Prácheň.

 

 1. Mateřská škola má provoz od 6.15hod. – do 16.00hod. V MŠ je zapsáno 28 dětí (plný stav), z toho je 7 dětí v posledním ročníku MŠ. Budova školy se zamyká v 8.00hod., odemyká v 11.30hod. V době uzavření budovy používejte zvonek „ŠKOLKA“.

 

 1. Děti chodící do MŠ musí být předány učitelce se sdělením o zdravotním stavu dítěte (rýma, kašel, teplota, průjem, úraz, modřiny atd.). U velmi nastydlých dětí, které přes doporučení učitelky, že mají zůstat doma, přivedete do školky, budeme vyžadovat vyjádření lékaře, že dítě smí do kolektivu.

 

 1. Vši ve školce – oznámit, co nejdříve učitelkám, a ty informují vývěskou na nástěnce ostatní rodiče. Dítě smí do kolektivu, po odstranění všech vší a hnid!

 

 1. Pitný režim je pro děti zajištěn po celý den, v nabídce mají ovocný a bylinný čaj, šťáva, džus, voda. Svačinky připravujeme ve škole – pomazánky, ovoce a zelenina, viz jídelníček vyvěšený ve vestibulu školy. Obědy jsou dováženy z jídelny ZŠ a MŠ Kamenický Šenov.

 

 1. Vhodné obutí pro děti do MŠ – bačkůrky, ne pantofle či tzv. Kroksky, obuv by měla mít pevnou patu a špičku. Pro pobyt na zahradě jsou nutné holínky.
 2. Oblečení – ve třídě MŠ je teplo, dejte dětem vhodné oblečení do třídy i na pobyt venku. Děti by měly mít ve školce kompletní náhradní oblečení (možnost polití, pocákání v umývárně, počůrání atd.)

 

 1. Logopedické vyšetření u dětí v naší MŠ provádějí p. Učitelky Knieová a Rumlenová ze ZŠ. Učitelky MŠ následně informují rodiče, aby navštívili se svým dítětem klinického logopeda. Kontakty na logopedy visí na nástěnce v šatně MŠ.

 

 1. Akce školy s účastí rodičů jsou vyvěšeny v šatně MŠ, na nástěnce u třídy MŠ, na webových stránkách školy – www.skolaprachen.cz , a budou Vám zasílány na vámi uvedený email.

 

 1. Od dubna 2016 má naše škola společný projekt s německou školkou v Eichgrabenu, děti se navzájem navštěvují a setkávají na společných akcích v rámci projektu. Zúčastňují se děti, které mají cestovní doklad – cestovní pas nebo občanský průkaz.

 

 1. Plavání – předškolní děti mohou jezdit s dětmi ze ZŠ na plavecký výcvik, který obsahuje 10. lekcí, které hradí rodiče + doprava do bazénu v České Lípě (cca 500,-Kč).

 

 1. Hospodaření fondu rodičů MŠ, stav k 1.9. 2017 je 3.349,-Kč, fond spravuje p. Nováková, rodiče si odsouhlasili pololetní příspěvek 200,-Kč na dítě. Příspěvek na 1. pololetí se vybírá do konce listopadu, za 2. pololetí do konce března. Příspěvek vybírá p. Nováková nebo jej můžete nechat v MŠ.

 

 1. Kroužky v MŠ – dle zájmů dětí, nabízíme: Angličtinu pro děti od 4 let, vede p. učitelka Tereza Jeřábková, poplatek je 500,-Kč na pololetí

Šikulky – výtvarný kroužek pro děti od 5 let, vede p. Učitelka Hana Čížková, poplatek na poletí 500,-Kč

Flétničky – pro děti od 4 let, nutná vlastní flétna, poplatek 300,-Kč na pololetí