Stravování dětí:

Naše školní jídelna je poze výdejnou a obědy jsou dodávány ze ŠJ při ZŠ Kamenický Šenov!

Omlouvání ze stravování:

Nově můžete odhlašovat děti sami  on-line na webu : www.strava.cz – číslo školní jídelny je 1911

Stravu je možné odhlásit do 7:30.

Přihlašovací údaje vašeho dítěte dostanete na třídních schůzkách 7.9. 2017.

Zde můžete obědy pouze odhlásit! Nesmí se měnit druh obědu – pro školu máme vybrané společně vždy jen jedno jídlo!!!

Pokud nemáte možnost odhlásit sami, můžete i nadále do 7 hodin telefonicky nebo sms na čísle: 605883593

V případě nenadálé nemoci si můžete první den odebrat oběd do donesené nádoby.

Ceny stravy:

 7 – 10 let

oběd   –   23,- Kč (nový ceník od 1.9.2017)

11 – 14 let

oběd   –   25,- Kč (nový ceník od 1.9.2017)

Platba obědů:

Hotově v ŠJ v Kamenickém Šenově (tel. ns ved. ŠJ paní Slavíčkovou 487767746)

Příkazem na účet č. 2400727742/2010 identifikace platby jménem a variabilním symbolem dítětě.

Cenu obědů za měsíc si vypočítáte podle vzorce:

22 dní x cena oběda a zadáte si příkaz na 10 měsíců s termínem splatnosti do 10 dne v měsíci

/Přeplatky jsou vráceny 1x za rok v červnu./

 kontkt na ved.ŠJ p. Kahounovou – 604865447, mail: kveka@email.cz

Upozornění rodičům!

Po dohodě se ŠJ Kamenický Šenov je nutné mít platby uhrazeny maximálně do 10 dne aktuálního měsíce,/nejlépe předem v měsíci předchozím/jinak bude dítě bez oběda až do uhrazení.

Nebude-li dlužná částka uhrazena nejpozději do 10 dne v měsíci následujícím,/počítejte s prodlevou při zpracování příkazu/ nebude od dalšího dne vydán školnímu dítěti oběd Informaci nám předá vedoucí ŠJ K.Šenov

tel.na ved.ŠJ – paní Slavíčková – 487767746

 

Provozní poplatek Školní družiny:

120,-Kč/ měsíc (platba vždy na pět měsíců najednou, nebo celoročně)

Platba:

Hotově v kanceláři školy

Platebním příkazem na č.ú. 181246746/0300 identifikace jménem dítěte