Stravování dětí:

Naše školní jídelna je pouze výdejnou a obědy jsou dodávány ze ŠJ při ZŠ Kamenický Šenov! Naše školní jídelna připravuje vlastní dopolední a odpolední svačiny.

Omlouvání ze stravování: do 7 hodin telefonicky nebo sms na čísle: 605883593

V případě nenadálé nemoci si můžete první den odebrat oběd do donesené nádoby.

Ceny stravy:

do 6 let:

dopolení svačina 11,- Kč

oběd 26,- Kč (nový ceník od 1.1.2023)

odpolední svačina 11,- Kč

od 7 let

dopolení svačina 11,- Kč

oběd 29,- Kč (nový ceník od 1.1.2023)

odpolední svačina 11,- Kč

Provozní poplatek:

PROVOZNÍ POPLATEK V BĚŽNÉM PROVOZU ČINÍ :

období září až červen            450,-Kč/ měsíc

PROVOZNÍ POPLATEK V OMEZENÉM PROVOZU, VÍCE JAK 5 DNÍ V MĚSÍCI, ČINÍ :

(období prázdnin – červenec,srpen)

Poplatek je ponížen na 2/3 z provozního poplatku v běžném provozu :    300,- Kč/ měsíc

Jestli-že je dítě řádně omluveno na celý měsíc platí udržovací provozní poplatek ponížený na 1/2  z provozního poplatku v omezeném provozu :

Celodenní děti :                                          150,- Kč/ měsíc

Úplata je splatná do konce předcházejícího měsíce společně se svačinkami.

Platba:

Obědy: 

Hotově v ŠJ v Kamenickém Šenově

Příkazem na účet č. 2400727742/2010 identifikace platby jménem a variabilním symbolem dítětě.

Cenu obědů za měsíc si vypočítáte podle vzorce:

22 dní x cena oběda a zadáte si příkaz na 10 měsíců s termínem splatnosti do 10 dne v měsíci

/Přeplatky jsou vráceny 1x za rok v červnu./

Svačiny a provoz:

Vždy platebním příkazem na č.ú. 181246746/0300 identifikace jménem dítěte ve tvaru : MS Jan Novak

MŠ-příklad platby:

Provozní poplatek za MŠ a svačinky = 450,-Kč + počet dní v měsíci x 22,-Kč na celodenní stravování –  nebo x 11,-Kč za dopolední svačinky. Předškolní děti jsou osvobozeny od provozního poplatku.

 Poslat na č.ú. 181246746/0300 do naší školy.

Nebo je možné zadat trvalý příkaz až do června /tj.na 10 měsíců/ ve výši 934,-Kč

Přeplatky budou po dohodě vráceny po červnové uzávěrce.

Kontakt na ved.ŠJ p.Turzová- 739551681

e-mai: turzova@zsks.cz

Upozornění rodičům.

Po dohodě se ŠJ Kamenický Šenov je nutné mít platby uhrazeny vždy k 1. dni následujícího měsíce.

Děti, které nebudou mít na zaplacené obědy, nebudou přihlašovány k odběru stravy až do obdržení platby.  Prodleva mezi úhradou a připsáním peněz na stravovací účet je dva až tři dny, proto prosím provádějte své platby , prosíme, včas a v předstihu.

 

Nebude-li dlužná částka uhrazena nejpozději do 10 dne v měsíci následujícím,/počítejte s prodlevou při zpracování příkazu/ nebude od dalšího dne vydán školnímu dítěti oběd a dítě MŠ nebude přijato od tohoto dne do MŠ až do uhrazení platby. Informaci nám předá vedoucí ŠJ K.Šenov