Aktuální výroční zpráva je k dispozici v listinné podobě v ředitelně školy.