PF 2024

Přejeme všem žákům rodičům i přátelům naší školy příjemné prožití vánočních svátků a krásný a pohodový rok 2024.

Stávka zaměstnanců školy 27.11. 2023

Zaměstnanci naší školy se rozhodli podpořit stávku učitelů dne 27.11. 2023 a vstupují tímto do stávkové pohotovosti.

Bližší vyjádření důvodů, kvůli kterým jsme se takto rozhodli najdete ve vyjádření o ohlášení stávky v přiloženém PDF.

Stávku jsme se rozhodli podpořit z těchto důvodů:

I když jsme si vědomi složité finanční situace, jsme přesvědčeni, že současná

plánovaná úsporná opatření mohou výrazně ovlivnit kvalitu českého školství. Jedná se

především o:

Dlouhodobou nejistotu a nekoncepčnost v oblasti školství.

Nedostatečné zajištění finančních prostředků na nepedagogické pracovníky,

bez nichž lze za současné situace velice těžko zajistit provoz škol.

Avizované navýšení platů učitelů, které neodpovídá skutečnosti.

Snižování maximálního počtu hodin, které může škola použít pro výuku

(PHmax), které se dotkne především škol, které tento nástroj využívají

intenzivně ke zkvalitnění výuky.

Snížení nápočtu finančních prostředků na asistenty pedagoga, bez nichž nelze

realizovat probíhající inkluzi v současné podobě.

Ohrožení dalšího fungování málotřídních škol.

Další změny, které jsou nesystémové a mohou negativně ovlivnit chod škol

(například avizované snižování ONIV, sloužících mimo jiné k pořizování učebnic

a pomůcek nebo vzdělávání pedagogických pracovníků apod.).

Doufáme, že také Vám rodičům na kvalitě a budoucnosti školství záleží a náš postoj pochopíte.

Informace k zahájení školního roku v ZŠ

Vážení rodiče,

Prosím věnujte pozornost důležitým informacím k zahájení nového školního roku.

  1. Organizace prvního týdne:

Pondělí – vyučování končí v 9 :00

Úterý – vyučování do 11:40

Středa až pátek – podle rozvrhu.

  • Školní družina – vzhledem k omezené kapacitě budou přijati přednostně děti 1.-3. ročníku. Starší děti pouze výjimečně v případě že bude volná kapacita. Rodiče dětí 1. ročníku vyřídí přihlášky do školní družiny první školní den, ostatní prosíme o informaci, zda chcete, aby vaše dítě do ŠD chodilo.
  • Školní jídelna – nezapomeňte, že stravování ve školní jídelně musí být uhrazeno v předstihu, neuhrazené obědy nebudou vydány. Přístupové údaje a variabilní symboly se nezměnily – kdo neví, získá informaci v ředitelně.
  • Společná zahajovací třídní schůzka proběhne 7.9. 2023 v 16:00

Moc se těšíme, až se s Vámi a s dětmi v pondělí uvidíme!

Volby do školské rady

Vzhledem k ukončení volebního období člena školské rady, voleného rodiči žáků, proběhne v souladu s volebním řádem pro Základní školu    a mateřskou školu Kamenický Šenov – Prácheň, příspěvkovou organizaci, vydaného Radou města Kamenický Šenov 24. října 2005 volba  zástupce rodičů do školské rady.

Volba se uskuteční tajným hlasováním ve dnech 7. a 8. listopadu 2022.

Kandidáty do těchto voleb jsou:

PhDr. Jitka Eva Prokešová

Tomáš Soukup

Kateřina Hřebřinová

Pro každého žáka školy bude vydán 1 hlasovací lístek. 

Za volební výbor:

Mgr. Tereza Jeřábková