Školní vzdělávací plán pro MŠ je v tištěné podobě k dispozici v kanceláři MŠ.