V  roce  2014 to bylo 230 let, co vznikla na Práchni  první škola. Před tímto datem se děti učily  v chalupách  různých řemeslníků. Takže „výuka“ dětí probíhala pokaždé  v  jiném stavení. V roce 1784 vznikla na Práchni veřejná škola se stálým učitelem – v nynějším domě č.p. 127, pod farní budovou.
Po dohodě tehdejších majitelů pozemků byla přidělena část okolní louky faře a část škole. Na louce,která byla přidělena škole, byla v roce 1894 postavena nynější školní budova, tedy budova č.p. 126.
V důsledku stavby sklárny Štěpána Hrdiny, nastal roku 1908 příliv českého lidu na Prácheň. A proto v roce 1919 byla zřízena škola pro české děti.
Jsme rádi, že i přes několikanásobné tlaky na zrušení naší školy, jsme mohli v roce 2014 oslavit tato výročí:
 230 let od vzniku  první školy na Práchni,
120 výročí nynější budovy školy č.p. 126,
 95  let od založení české školy na Práchni.