Výroční zpráva mateřské školky je v tištěné podobě k nahlédnutí v kanceláři školky.