Stravování dětí:

Naše školní jídelna je poze výdejnou a obědy jsou dodávány ze ŠJ při ZŠ Kamenický Šenov!

Omlouvání ze stravování:

Nově můžete odhlašovat děti sami  on-line na webu : www.strava.cz – číslo školní jídelny je 1911

Stravu je možné odhlásit do 7:30.

Přihlašovací údaje vašeho dítěte dostanete na začátku školního roku na vyžádání.

Zde můžete obědy pouze odhlásit! Nesmí se měnit druh obědu – pro školu máme vybrané společně vždy jen jedno jídlo!!!

Pokud nemáte možnost odhlásit sami, můžete i nadále do 7 hodin telefonicky nebo sms na čísle: 605883593

V případě nenadálé nemoci si můžete první den odebrat oběd do donesené nádoby.

Ceny stravy:

 7 – 10 let

oběd   –   29,- Kč (nový ceník od 1.1.2023)

11 – 14 let

oběd   –   31,- Kč (nový ceník od 1.1.2023)

Platba obědů:

Hotově v ŠJ v Kamenickém Šenově (tel. ns ved. ŠJ paní Slavíčkovou 487767746)

Příkazem na účet č. 2400727742/2010 identifikace platby jménem a variabilním symbolem dítětě.

Cenu obědů za měsíc si vypočítáte podle vzorce:

22 dní x cena oběda a zadáte si příkaz na 10 měsíců s termínem splatnosti do 1. dne v měsíci

/Přeplatky jsou vráceny 1x za rok v červnu./

 kontkt na ved.ŠJ p. Turzovou  – 739551681, mail: turzova@zsks.cz

Upozornění rodičům!

Po dohodě se ŠJ Kamenický Šenov je nutné mít platby uhrazeny maximálně do 1. dne aktuálního měsíce, /nejlépe předem v měsíci předchozím/ jinak bude dítě bez oběda až do uhrazení.

tel.na ved.ŠJ – paní Slavíčková – 487767746

 

Provozní poplatek Školní družiny:

Provozní polatek za školní družinu pro škol.rok 2022 /2023 platí rodiče řádně přihlášených dětí ve výši 200,-Kč měsíčně.

Platby za provoz ŠD  přijímáme na bankovní účet školy č.181246746/0300

ve dvou splátkách:

1000,- Kč  pro období září- leden – splatnost do 10.10.

1000,- pro období únor – červen – splatnost do 10.3.

Platbu identifikujte jménem dítěte ve tvaru – SD Jan Novak!

Lze též platit po 120,-Kč příkazem každý měsíc se splatností do 10 dne měsíce.

Vyzvedávání dětí a samostatné odcházení dětí ze ŠD se řídí údaji na přihlašovacím lístku nebo na lístku aktuálně doručeném učiteli či vychovatelce.