Školní vzdělávací plán ZŠ je v tištěné podobě k dispozici v ředitelně školy.