Výroční zpráva školy je v tištěné podobě k dispozici v ředitelně školy.