1

Od srpna  roku 2015 se naše škola aktivně zabývala přípravami na mezinárodní projekt realizovaný s naším dlouholetým partnerem – německou školkou Waldhüsel e. V..

Společně s německými kolegyněmi se nám podařilo připravit projekt, jehož název – Ein Dach für unsere Kulturen – Jedna střecha pro naše kultury – napovídá hlavnímu zaměřen

í společně realizovaných aktivit. Hranice mezi našimi zeměmi by nás neměla oddělovat, nýbrž jako sousedy spojovat. Chceme, aby se naše děti naučily vnímat kulturu sousední země, čehož by mělo být docíleno vzájemným poznáváním tradic, jazyka, ale například i gastronomie. Po dobu tří let budou probíhat pravidelná setkávání dětí z obou zemí a budou také doplněna setkáváním a vzděláváním pedagogických pracovníků. Jako součást projektu vznikne na zahradě školy na Práchni nová „zelená třída“ a v německém Odervitzu nová jazyková učebna.

Koncem března 2016 byl tento projekt jednomyslně schválen komisí Monitorovacího výboru Evropského fondu pro regionální rozvoj na základě Programu spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi ČR a Svobodným státem Sasko – Ahoj sousede-Hallo Nachbar. Je tak jedním z patnácti projektů, které byly v tomto programu podpořeny.

Velký dík patří zástupcům města Kamenický Šenov, kteří náš projekt podpořili a jejichž zásluhou byl doveden až do fáze realizace, která začíná v těchto dnech.

Čekají nás nyní tři roky usilovné a namáhavé, ale velmi smysluplné a radostné práce, která bude, doufejme, velikým přínosem pro naše školkáčky a školáky.

Emblem_Europaeische_Union_mit_Verweis_Fonds_Farbe                                                                                      Druck

 

 

Fotogalerie projektu

Odkaz na stránky projektu