Informace k organizaci příměstských táborů  na Práchni

 

Termíny

29.6.-3.7. Vedoucí tábora Veronika Knieová, Veronika Šubertová

7.7.-10.7. Vedoucí tábora Veronika Knieová, Veronika Šubertová

17.8.-21.8. Vedoucí tábora Ema Jeřábková, Nina Jeřábková

24.8.-28.8. Vedoucí tábora Ema Jeřábková, Nina Jeřábková

 

Doba provozu: 6:00-16:00 hodin

 

Ranní nástup od 6:00 do 9:00

Odpolední program do 15:00

Vyzvedávání dětí do 16:00

 

Stravování

Svačiny vlastní

Oběd možno objednat  a zaplatit nejdéle do sedmi dnů před plánovaným nástupem na tábor. Cena oběda 58,- Kč. Obědy dovážíme ze školní jídelny ZŠ a MŠ Kamenický Šenov.

Objednávka stravy v příloze.

 

Přihlášky a potvrzení

NUTNOST SE PŘIHLÁSIT, ODEVZDAT VŠECHNY DOKUMENTY A ZAPLATIT STRAVOVÁNÍ DO DESETI DNŮ PŘED ZAHÁJENÍM TÁBORA. Dokumenty a přihlášky odevzdávejte v ředitelně školy co nejdříve.

 

 

Tábor  je určen pro děti od 1. do 5. třídy rodičů, kteří:

 • jsou zaměstnaní – potvrzení od zaměstnavatele
 • podnikají (OSVČ) – potvrzení z MPSV ČR
 • studují – potvrzení ze školy
 • aktivně si hledají práci (potvrzení od Úřadu práce)
 • jsou na mateřské dovolené s platnou pracovní smlouvou – potvrzení od zaměstnavatele.

Tábora  a klubu se mohou zúčastnit děti nejen z naší školy.

Tábor a klub je zdarma, platí se pouze případné stravování.

 

Těšíme se na Vaše děti a budeme rádi, pokud  tuto službu Vašim dětem budeme moci nabídnout.

 • Dokumenty je nutné odevzdávat osobně do kanceláře a počkat na jejich kontrolu a správnost
 • Tábor  a klub se bude konat pouze v případě naplněnosti 5 a více dětí.
 • Dokumenty – přihlášku, smlouvu, monitorovací list – je nutné do školy přinést do deseti dnů do začátku tábora nebo klubu
 • Potvrzení o zaměstnání, OSVČ ( a jiná) nesmí být starší 30 dnů – odevzdejte max. týden před začátkem tábora. Pokud dítě nebude mít potvrzení, nesmí se táboru účastnit.

 

 

 

Důležité informace k účasti na táboře:

 

Ve spodní části je ke stažení  přihláška a všechny potřebné dokumenty.

Všechny  dokumenty potřebujeme v originálu, nelze je posílat mailem nebo přinést jen kopii.

 • Potvrzení o zaměstnání, studiu, OSVČ musí být  pouze měsíc staré  a to do začátku tábora. Pokud jste OSVČ nebo máte smlouvu na dobu neurčitou nebo Vám smlouva o prázdninách nekončí – stačí nám jedno potvrzení. (Např.: tábor začíná 15.7. – donesete nám potvrzení od 15.6. dále).
 • Pokud jste na Úřadu práce nebo Vám smlouva o prázdninách končí, musíte nám potvrzení přinést několikrát – aby bylo v rozsahu účasti na táboře.
 • Přihlášku, monitorovací list a smlouvu nám již přineste (čím dříve, tím lépe).  Vše odevzdávejte v kanceláři  školy ( nebo v MŠ), každý všední den od 7,15 do 15,30 hod.Ve školy dostanete k vyplnění i přihlášku na stravování s  variabil. symbolem pro platbu. Stravování musí být zaplaceno nejpozději do sedmi dnů od začátku docházky.

 

 

 Co si vzít s sebou na příměstský tábor:

–      vhodné oblečení a obuv do každého počasí, baťůžek

–      přezuvky

–      sportovní oblečení a obuv

–      láhev, příp. hrníček na pití (pitný režim bude zajištěn)

–     pokrývku hlavy a opalovací krém

–      dobrou náladu.

 

 

Pro přihlášku na tábor musí být vyplněny tyto čtyři dokumenty:

 

 1. Monitorovací list podpořené osoby

– vyplňuje  jen  jeden z rodičů

– NEVYPŇUJTE PROSÍM ŽÁDNÉ DATUMY

 

 1. Potvrzení o postavení na trhu práce

 

Zaměstnanec si nechá vyplnit u zaměstnavatele

OSvČ na  OSSZ

Nezaměstnaný na úřadu práce

Studující ve škole

 

Vyplňují oba rodiče v případě, že v přihlášce uvedou, že žijí ve společné domácnosti (v opačném případě vyplní jen jeden z rodičů)

 

Důležité je precizně vyplnit jméno osoby vydávající potvrzení a jeho/její funkci

 

 1. Přihláška

 

Zatím nevyplňujte termíny tábora

Údaje o zaměstnavateli se musí shodovat s potvrzením o zaměstnání

Pokud jeden ze zákonných zástupců nežije ve společné domácnosti, stačí vyplnit jméno, ale už nemusíte vyplňovat ostatní položky

 

 1. Smlouva o zajištění služeb

 

Prosím nevyplňujte první položku – uzavřená na období…

 

Dbejte prosím na vyplnění položky způsob odchodu – pokud bude dítě odcházet v doprovodu, musí být uvedeno, i kdo ho smí vyzvednout ( pokud to nebude zákonný zástupce).
Monitorovacilist

Objednávka stravy

POTVRZENI-1

prihlaska-leto2020

Smlouva-s-rodici-PT