LOGA

 

Tento projekt je financován z ESF (http://www.esfcr.cz/) prostřednictvím OP VVV

 (http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv).

Výzva č. 02_15_022 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování

 – šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP

 

 

Základní škola a mateřská škola Kamenický Šenov – Prácheň, příspěvková organizace

cropped-cropped-clip_image002-1.jpg

 je realizátorem projektu

Rozvoj vzdělávání v Základní škole a mateřské škole Prácheň

Reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005922

Výčet aktivit projektu pro MŠ:

I/1.1 Školní asistent – personální podpora MŠ

I/2.4 Specifika práce s dvouletými dětmi v MŠ – DVPP v rozsahu 24 hodin

I/3.3 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

Výčet aktivit projektu pro ZŠ:

II/1.1 Školní asistent – personální podpora ZŠ

II/2.2 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 32 hodin – čtenářská gramotnost,

matematická gramotnost

II/2.8 Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi – DVPP v rozsahu 8 hodin

II/2.10 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv pro ZŠ

II/3.2 Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ

Doba realizace projektu: 01. 09. 2017 – 31. 8. 2019

Výše finanční podpory: 525 198,- Kč