V celém prvním týdnu školy t.j 4.9.- 8.9. 2017 bude vyučování končit pro všechny ročníky v 11:40.