Rozhodnutí ředitelky školy o úplatě za ŠD v II. pololetí 2020/2021:

Vzhledem k uzavírce školy z důvodu nařízení vlády v měsících únoru a březnu a ke dvojnásobné karanténě v celkové délce 28 dní snižuji úplatu za II. Pololetí školního roku 2020/2021 na 240,- Kč. Úhradu prosím proveďte co nejdříve na účet školy.

Platby za provoz ŠD  přijímáme na bankovní účet školy č.181246746/0300

Platbu identifikujte jménem dítěte ve tvaru – SD Jan Novak