Vzhledem k ukončení volebního období člena školské rady, voleného rodiči žáků, proběhne v souladu s volebním řádem pro Základní školu    a mateřskou školu Kamenický Šenov – Prácheň, příspěvkovou organizaci, vydaného Radou města Kamenický Šenov 24. října 2005 volba  zástupce rodičů do školské rady.

Volba se uskuteční tajným hlasováním ve dnech 7. a 8. listopadu 2022.

Kandidáty do těchto voleb jsou:

PhDr. Jitka Eva Prokešová

Tomáš Soukup

Kateřina Hřebřinová

Pro každého žáka školy bude vydán 1 hlasovací lístek. 

Za volební výbor:

Mgr. Tereza Jeřábková