Také přijímání do MŠ letos proběhne distančním způsobem bez přítomnosti dětí i zákonných zástupců.

 

  1. a) datovou schránkou
  2. b) e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem
  3. c) poštou
  4. d) vložením do schránky školy

Kritéria pro přijetí do MŠ pro příští školní rok a přihlášku si prosím stáhněte ve formátu .DOC níže.

kriteria 2020_21

přijímání do MŠ žádost