Rozhodnutí ředitele školy o úplatě provozního poplatku v ŠD v období únor 2020 – červen 2020

 

Vzhledem k situaci vzniklé díky pandemii Covid-19 a následného opatření Vlády ČR, stanovila ředitelka Základní školy a mateřské školy Kamenický Šenov – Prácheň, příspěvkové organizace úhradu za provozní poplatek následovně:

 

Školní družina bude v druhém pololetí zpoplatněna pouze v měsících únor – březen (240,- Kč)

V měsících duben –červen je provozní poplatek odpuštěn

 

Vrovnání případných přeplatků a nedoplatků proběhne do konce měsíce června 2020.