Rozhodnutí ředitele školy o úplatě provozního poplatku v MŠ v období březen 2020 – červen 2020

 

Vzhledem k situaci vzniklé díky pandemii Covid-19 a následného opatření Vlády ČR, stanovila ředitelka Základní školy a mateřské školy Kamenický Šenov – Prácheň, příspěvkové organizace úhradu za provozní poplatek následovně:

 

Za měsíc březen –  100,- Kč

Za měsíc duben – úhrada za tento měsíc bude zcela odpuštěna

Za měsíce květen – červen – úhrada v normální výši pro přihlášené děti, úhrada 100,-Kč pro omluvené děti

 

Vyrovnání případných přeplatků a nedoplatků proběhne do konce měsíce června 2020.