Vzhledem k situaci vzniklé díky pandemii Covid-19 a následného opatření Vlády ČR, stanovila ředitelka Základní školy a mateřské školy Kamenický Šenov – Prácheň, příspěvkové organizace úhradu za provozní poplatek v měsících říjen a listopad následovně:

Za měsíc říjen

Děti, které od 14.10. přerušily docházku …………….150 Kč,-

Ostatní ………..plná výše

Za měsíc listopad

Děti, které nenastoupí do MŠ………………….. udržovací poplatek …100Kč,-

Děti, které budou  mít docházku 50% a méně ………………………………150Kč,-

Ostatní………..plná výše