Testovací sanitka pro oslovené žáky MŠ a zaměstnance školy přijede dne 4.11. 2020 v 8:30 ke škole.

S sebou : KARTIČKU POJIŠTĚNCE

1 hodinu předem : NEJÍST, NEPÍT, NEKOUŘIT!

Tato informace se týká pouze žáků, s kterými jsem osobně hovořila.