Zaměstnanci naší školy se rozhodli podpořit stávku učitelů dne 27.11. 2023 a vstupují tímto do stávkové pohotovosti.

Bližší vyjádření důvodů, kvůli kterým jsme se takto rozhodli najdete ve vyjádření o ohlášení stávky v přiloženém PDF.

Stávku jsme se rozhodli podpořit z těchto důvodů:

I když jsme si vědomi složité finanční situace, jsme přesvědčeni, že současná

plánovaná úsporná opatření mohou výrazně ovlivnit kvalitu českého školství. Jedná se

především o:

Dlouhodobou nejistotu a nekoncepčnost v oblasti školství.

Nedostatečné zajištění finančních prostředků na nepedagogické pracovníky,

bez nichž lze za současné situace velice těžko zajistit provoz škol.

Avizované navýšení platů učitelů, které neodpovídá skutečnosti.

Snižování maximálního počtu hodin, které může škola použít pro výuku

(PHmax), které se dotkne především škol, které tento nástroj využívají

intenzivně ke zkvalitnění výuky.

Snížení nápočtu finančních prostředků na asistenty pedagoga, bez nichž nelze

realizovat probíhající inkluzi v současné podobě.

Ohrožení dalšího fungování málotřídních škol.

Další změny, které jsou nesystémové a mohou negativně ovlivnit chod škol

(například avizované snižování ONIV, sloužících mimo jiné k pořizování učebnic

a pomůcek nebo vzdělávání pedagogických pracovníků apod.).

Doufáme, že také Vám rodičům na kvalitě a budoucnosti školství záleží a náš postoj pochopíte.