Informace k zahájení školního roku v ZŠ

Vážení rodiče,

Prosím věnujte pozornost důležitým informacím k zahájení nového školního roku.

  1. Organizace prvního týdne:

Pondělí – vyučování končí v 9 :00

Úterý – vyučování do 11:40

Středa až pátek – podle rozvrhu.

  • Školní družina – vzhledem k omezené kapacitě budou přijati přednostně děti 1.-3. ročníku. Starší děti pouze výjimečně v případě že bude volná kapacita. Rodiče dětí 1. ročníku vyřídí přihlášky do školní družiny první školní den, ostatní prosíme o informaci, zda chcete, aby vaše dítě do ŠD chodilo.
  • Školní jídelna – nezapomeňte, že stravování ve školní jídelně musí být uhrazeno v předstihu, neuhrazené obědy nebudou vydány. Přístupové údaje a variabilní symboly se nezměnily – kdo neví, získá informaci v ředitelně.
  • Společná zahajovací třídní schůzka proběhne 7.9. 2023 v 16:00

Moc se těšíme, až se s Vámi a s dětmi v pondělí uvidíme!

Volby do školské rady

Vzhledem k ukončení volebního období člena školské rady, voleného rodiči žáků, proběhne v souladu s volebním řádem pro Základní školu    a mateřskou školu Kamenický Šenov – Prácheň, příspěvkovou organizaci, vydaného Radou města Kamenický Šenov 24. října 2005 volba  zástupce rodičů do školské rady.

Volba se uskuteční tajným hlasováním ve dnech 7. a 8. listopadu 2022.

Kandidáty do těchto voleb jsou:

PhDr. Jitka Eva Prokešová

Tomáš Soukup

Kateřina Hřebřinová

Pro každého žáka školy bude vydán 1 hlasovací lístek. 

Za volební výbor:

Mgr. Tereza Jeřábková

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU DO PŘEDŠKOLNÍHO a ŠKOLN´ÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023 PODLE § 2 ZÁKONA Č. 67/2022 SB. (LEX UKRAJINA ŠKOLSTVÍ) / Повідомлення про спеціальний запис

Termín zápisu / Дата та час запису: 21.6. 2022

Oznámení o zápisu do MŠ / Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу

Заява про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу

Oznámení o zápisu do ZŠ / Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи

Заява про зарахування дитини до початкової школи

Заява про відстрочку обов’язкової шкільної освіти