Zápis do 1. třídy ZŠ

Vzhledem k aktuální situaci a s tím souvisejícím nařízením MŠMT bude bohužel i letos probíhat zápis distanční formou. Přihlášku si můžete stáhnout přímo zde a nebo si formulář vyzvedněte ve škole.

Přihlášky prosím odevzdávejte:

a) datovou schránkou

b) e-mailem s elektronickým podpisem

c) poštou, nebo přímo do schránky školy

Podobně jako minulý rok počítáme s tím, že pro budoucí žáčky uspořádáme pořádný slavnostní „Zápis“, jen co to situace umožní – zřejmě v červnu.

Testovací sanitka

Testovací sanitka pro oslovené žáky MŠ a zaměstnance školy přijede dne 4.11. 2020 v 8:30 ke škole.

S sebou : KARTIČKU POJIŠTĚNCE

1 hodinu předem : NEJÍST, NEPÍT, NEKOUŘIT!

Tato informace se týká pouze žáků, s kterými jsem osobně hovořila.

Rozhodnutí ředitele školy o úpravě provozního poplatku v měsících říjen – listopad

Vzhledem k situaci vzniklé díky pandemii Covid-19 a následného opatření Vlády ČR, stanovila ředitelka Základní školy a mateřské školy Kamenický Šenov – Prácheň, příspěvkové organizace úhradu za provozní poplatek v měsících říjen a listopad následovně:

Za měsíc říjen

Děti, které od 14.10. přerušily docházku …………….150 Kč,-

Ostatní ………..plná výše

Za měsíc listopad

Děti, které nenastoupí do MŠ………………….. udržovací poplatek …100Kč,-

Děti, které budou  mít docházku 50% a méně ………………………………150Kč,-

Ostatní………..plná výše

Informace o zvýšení cen stravného

Od 1.9.2020 se navyšuje v jednotlivých kategoriích cena obědů a je nutné si zadat příkaz cena oběda x počet dní v měsíci/22x/ nebo zaplatit do konce srpna jednorázově.

Děti, které nebudou mít na zaplacené obědy, nebudou přihlašovány k odběru stravy až do obdržení platby.  Prodleva mezi úhradou a připsáním peněz na stravovací účet je dva až tři dny, proto prosím provádějte své platby , prosíme, včas a v předstihu.

MŠ 2-6 let                22,-Kč oběd

MŠ 7 let                    25,- Kč oběd

ZŠ 7 – 10 let            25,- Kč

ZŠ 11-14 let             27,- Kč

Platby provádějte buď hotově ve ŠJ v Kamenickém Šenově (tel. na ved. ŠJ paní Slavíčkovou 487767746)

Příkazem na účet č. 2400727742/2010 identifikace platby jménem a variabilním symbolem dítěte

Rozhodnutí ředitele školy o provozním poplatku v MŠ

Rozhodnutí ředitele školy o úplatě provozního poplatku v MŠ v období březen 2020 – červen 2020

 

Vzhledem k situaci vzniklé díky pandemii Covid-19 a následného opatření Vlády ČR, stanovila ředitelka Základní školy a mateřské školy Kamenický Šenov – Prácheň, příspěvkové organizace úhradu za provozní poplatek následovně:

 

Za měsíc březen –  100,- Kč

Za měsíc duben – úhrada za tento měsíc bude zcela odpuštěna

Za měsíce květen – červen – úhrada v normální výši pro přihlášené děti, úhrada 100,-Kč pro omluvené děti

 

Vyrovnání případných přeplatků a nedoplatků proběhne do konce měsíce června 2020.

Rozhodnutí ředitele školy o poplatku za ŠD

Rozhodnutí ředitele školy o úplatě provozního poplatku v ŠD v období únor 2020 – červen 2020

 

Vzhledem k situaci vzniklé díky pandemii Covid-19 a následného opatření Vlády ČR, stanovila ředitelka Základní školy a mateřské školy Kamenický Šenov – Prácheň, příspěvkové organizace úhradu za provozní poplatek následovně:

 

Školní družina bude v druhém pololetí zpoplatněna pouze v měsících únor – březen (240,- Kč)

V měsících duben –červen je provozní poplatek odpuštěn

 

Vrovnání případných přeplatků a nedoplatků proběhne do konce měsíce června 2020.

Přijímání do MŠ pro školní rok 2020-21

Také přijímání do MŠ letos proběhne distančním způsobem bez přítomnosti dětí i zákonných zástupců.

 

  1. a) datovou schránkou
  2. b) e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem
  3. c) poštou
  4. d) vložením do schránky školy

Kritéria pro přijetí do MŠ pro příští školní rok a přihlášku si prosím stáhněte ve formátu .DOC níže.

kriteria 2020_21

přijímání do MŠ žádost

Změna v průběhu zápisu do 1. třídy ZŠ

Dle aktuálního nařízení vlády proběhne zápis do 1. třídy bez osobní účasti a to v období od 1.4. do 30.4 2020 následovnou formou:
Přihlášky budou podány bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole (datová schránka, email s elektronickým podpisem), případně dle konkrétní situace osobně do školy nebo poštou.
 
Nejpozději do 14 dnů od obnovení školní výuky proběhne motivační část zápisu, která ovšem nemá vliv na přijetí dítěte do základní školy.
 
Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 37 odst. 2 školského zákona, kterými jsou:
 
jméno a příjmení žadatele (dítěte),
datum narození ( dítěte)
místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu),
označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní škola – v našem případě „Základní škola a mateřská škola Kamenický Šenov – Prácheň, příspěvková organizace“),
školní rok nástupu do ZŠ
podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje).
 
S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou je zároveň podstatné zjišťovat:
 
jméno a příjmení tohoto zástupce,
místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.
 
Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.
 V příloze vzory dokumentů ve formátu doc: